Υψηλότερες επιδόσεις - άμεσα αποτελέσματα 

Προϊόντα για τρωκτικά

Χάρη στο ευρύ φάσμα προϊόντων που διαθέτουμε, τα οποία είναι ιδιαίτερα εύγευστα και ανθεκτικά, όποιο είδος τρωκτικού κι αν προσπαθείτε να εξολοθρεύσετε και σε όποιο περιβάλλον κι αν βρίσκεται, εμείς θα έχουμε τη λύση.

  • Κατάλογος προιόντων
  • Αρχεία Προιόντων (Εγκρίσεις, Φυλλάδια, Ετικέτες)

Προϊόντα για έντομα.

Χάρη στο ευρύ φάσμα προϊόντων καταπολέμησης που διαθέτουμε όποιο είδος βλαβερού εντόμου κι αν προσπαθείτε να εξολοθρεύσετε και σε όποιο περιβάλλον κι αν βρίσκεται, εμείς θα έχουμε τη λύση

  • Κατάλογος Προϊόντων
  • Αρχεία Προϊόντων (Εγκρίσεις, Φυλλάδια, Ετικέτες)

Δεδομένα για τα τρωκτικά και τα έντομα

Κατανόηση των σημαντικών παρασίτων, της βιολογίας, της συμπεριφοράς και των επιπτώσεών τους.

  • Γενικές Πληροφορίες
  • Συμπεριφορά των παρασίτων

Εγχειρίδια βέλτιστης πρακτικής

Για να έχετε στη διάθεσή σας λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας αλλά και συμβουλές στο πως να χρησιμοποιείτε τα παρασιτοκτόνα με ασφαλή, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, δημιουργήσαμε, για εσάς, μία σειρά οδηγών (εγχειρίδια, videos).

  • Εγχειρίδια βέλτιστης πρακτικής
  • Video Εφαρμογών

Καθώς η κοινωνία απαιτεί ταχύτερη, με λιγότερο κόστος και πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των παρασίτων, αυξάνονται οι προκλήσεις για τον έλεγχο αυτών.

Η BASF δεν προσφέρει μόνο καινοτόμες λύσεις γαι τους αγρότες γιαν α μεγιστοποιήσει την απόδοση τους, αλλα και έλεγχο των παρασίτων με τον οποίο βοηθά επίσης παρα πολύ στην προστασία των καλλιεργειών και των ζώων κατά μήκος όλης της αλυσίδας αξίας.

Κάθε χρόνο οι τερμίτες προξενούν πολλές προσβολές κάτι το οποίο υπολογίζεται να μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Γι αυτό ειναι πιολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε τις μολύνσεις πριν να ειναι πολύ αργά.

ΕΠΑΝΩ