Έλεγχος τερμίτων

Κάθε χρόνο οι τερμίτες προξενούν πολλές προσβολές κάτι το οποίο υπολογίζεται να μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Γι' αυτό ειναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε τις μολύνσεις πριν να ειναι πολύ αργά.

Οι τερμίτες μπορούν να προξενήσουν ζημιά πολλών εκατομμυρίων παγκόσμια και θεωρούνται ενας πολύ σημαντικός εχθρός.

Ζουν σε μια κοινωνική δομή, με αποικίες όπου κάθε άτομο αναλαμβάνει το δικό του καθήκον. Αυτές οι αποικίες φιλοξενούν έως και 2.000 τερμίτες. Η βασίλισσα, της οποίας ο ρόλος ειναι η εναπόθεση των ωών, έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 2000 ωά τη μέρα.

Οι τερμίτες τρέφονται με νεκρά φυτά ή δέντρα, παίρνωντας θρεπτικά από την κυτταρίνη, μια οργανική ίνα η οποία βρίσκτεται στα φυτά.

Οι τερμίτες μπορούν να έχουν διαφορετικούς τύπους φωλιάς, με κάποιες απ΄ αυτες να βρισκονται υπόγεια, άλλες μπορεί να βρίσκονται σε δέντρα ή στην επιφάνεια του κορμού των δέντρων.

Είδη τερμιτων

  • Dampwood τερμίτης (Termopsidae) συχνά τον βρίσκουμε σε υγρά σάπια κούτσουρα ή σε περιοχές με σήψεις σε νεκρά ή ζωντανά δέντρα.
  • Drywood τερμίτης (Cryptotermes) πηγή νερού από το ξύλο στο οποίο ζουν και δεν εχουν επαφή με το χώμα, ή με οποιοδήποτε αλλο σημείο που να υπάρχει υγρασία.
  • Subterranean τερμίτης (Coptotermes) συχνά κατοικεί στο έδαφος ή απαιτεί επαφή με το έδαφος ή με κάποια πηγή υγρασίας και είναι η κύρια απειλή για την ξυλεία.

Η BASF προσφέρει ένα τερμιτοκτόνο για τον έλεγχο των τερμίτων: Termidor®.

ΕΠΑΝΩ