Τρωκτικά

Με την πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς των τρωκτικών, μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα ελέγχου για τον πληθυσμό των αρουραίων και των ποντικών κατά τη διάρκεια της χρονιάς με το λιγότερο κόστος και τη λιγότερη ταλαιπωρία καθώς και με το μικρότερο ρίσκο για τα υπόλοιπα ζώα, πουλερικά και τα ζωα - μη στόχους καθώς και να μειωθεί το ρίσκο της μόλυνσης των αποθηκευμένων τροφίμων κ.α..

Ο έλεγχος των τρωκτικών διεξάγεται καλύτερα σαν ενα μέρος μιας εποχιακής ρουτίνας. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  • Συνεχή έλεγχο της δραστηριότητας τους.
  • Καλή υγιεινή για να αφαιρέσουμε εναλλακτικές πηγές τροφής.
  • Αποτελεσματική ένδειξη τρωκτικών για να κάνουμε το περιβάλλον λίγοτερο ευνοϊκό για μια περαιτέρω μόλυνση.

Ο αποτελεσματικος έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Επαρκή σημεία με δολώματα.
  • Καλό σημείο τοποθέτησης δολωμάτων.
  • Καλή διαχείριση δολωμάτων.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση.

Αποτελεσματική διαχείριση δολωμάτων

Ένας από τους συνήθεις λόγους για τους οποίους η καταπολέμηση των τρωκτικών δεν είναι επαρκής είναι το ότι το δόλωμα δεν αναπληρώνεται αρκετά συχνά.
Αυτό, καθώς και η αφαίρεση των δολωμάτων πριν από την πλήρη εξολόθρευση των τρωκτικών έχει συχνά ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να καταναλώσει ολόκληρος ο πληθυσμός μια θανατηφόρα δόση τρωκτικοκτόνου.

Υπό ιδανικές συνθήκες, τα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων πρέπει να ελέγχονται και να αναπληρώνονται όπου είναι απαραίτητο κάθε 3-4 ημέρες, ενώ πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Ένας μεγάλος αριθμός δολωμάτων είναι επαρκης προκειμένου να μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη όσων περισσότερων τρωκτικών γίνεται και κατά πόσο αυτά μπορούν να καταναλώσουν μια θανατηφόρα δόση τρωκτικοκτόνου οσο το δυνατό γρηγορότερα γίνεται. Ενώ τα δολώματα σε εξωτερικά λαγούμια φαίνεται να δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερο ρίσκο σε άλλες ζωές και σε κατοικίδια ζώα (σε κάποιες χώρες η χρήση τους απαγορεύεται). Αποτυχία στην ανανέωση των δολωμάτων είναι συχνά ένας λόγος όπου δεν γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος.

Τα μη χρησιμοποιημένα δολώματα πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος, μόνον αφού σταματήσει η κατανάλωση των δολωμάτων και μια προσεκτική έρευνα δείξει ότι δεν υπάρχουν πλέον σημάδια δραστηριότητας τρωκτικών.

Ενώ τα τρωκτικοκτόνα αποτελούν τον κυριότερο έλεγχο για τους περισσότερους αρουραίους και για τα ποντίκια, προγράμματα που εφαρμόζονται κατα το ήμισυ μπορούν να μην αποβούν αποτελεσματικά. Επιπροσθέτως, εκτός απο τα τρωκτικοκτόνα, οι παγίδες μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμες.
Για την επίτευξη της καλύτερης και ασφαλέστερης καταπολέμησης των αρουραίων και των τρωκτικών, πρέπει:

  • Να αναγνωρίσουμε τις ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις που απορρέουν από τις αντικρουόμενες απαιτήσεις της ασφάλειας και της αυξανόμενης αντίστασης που οφείλεται στη συμπεριφορά των τρωκτικών.
  • Να κατανοήσουμε τα βασικά στοιχεία της φυσικής συμπεριφοράς των τρωκτικών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της ταχύτερης, πληρέστερης και πιο αξιόπιστης καταπολέμησης.
  • Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τακτικά, ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης, τα οποία θα βασίζονται στην αποτελεσματική χρήση δολωμάτων τρωκτικοκτόνου, σε επαρκή αριθμό σωστά τοποθετημένων και ασφαλών δοχείων.

Προϊόντα

ΕΠΑΝΩ