Αντιμετώπιση των κοριών.

Για την αντιμετώπιση των κοριών περιγράφεται μια σαφή προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους, με στόχο την πλέον αποτελεσματική καταπολέμηση των ολοένα μεγαλύτερων προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτό το παράσιτο, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από την ευρύτατη εμπειρία της BASF σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αντιμετώπιση των κοριών.

Κατανόηση της συμπεριφοράς των κοριών

Η πρόκληση των κοριών

Λίγα παράσιτα προκαλούν τόσο περίπλοκα προβλήματα στην αντιμετώπιση τους όσο οι κοριοί. Καθώς εντοπίζονται δύσκολα είναι πολύ επίμονοι και ολοένα πιο διεισδυτικοί, οι κοριοί απαιτούν ειδική επαγγελματική εμπειρία και εκτενή συνεργασία με τον πελάτη για να εξολοθρευθούν.

Τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και οι όλο και περισσότεροι περιορισμοί όσον αφορά τα υπολειμματικά εντομοκτόνα συνέβαλαν στη σημαντική επανεμφάνιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τους κοριούς τα τελευταία χρόνια.

Παρόλο τα υπνοδωμάτια εξακολουθούν να είναι οι χώροι με τις περισσότερες προσβολές, η ικανότητα των κοριών να διανύουν μεγάλες αποστάσεις επάνω σε ρούχα, σε αποσκευές και ιδιαιτέρως, σε έπιπλα σημαίνει οτι μπορούν να βρεθούν σε μεγάλο εύρος χώρων όπως γραφεία, σχολεία, καταστήματα, κινματογράφους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για τους υπεύθυνους καταπολέμησης αυτό σημαίνει, εκτός του ότι πρέπει να έχουν πάντα υπ' όψιν τους αυτές τις πιθανότητες, θο πρέπει να επεκτείνουν τις επιθεωρήσεις και εάν είναι απαραίτητο, την καταπολέμηση και σε άλλα τμήματα των χώρων που διαπιστώνεται ότι είναι προσβεβλημένοι.

Κάποια σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθούνται είναι:

  • Ο ενδελεχής έλεγχος και η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικότερα στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα παράσιτα.
  • Η ενεργός συμμετοχή του πελάτη και του ενοίκου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εφαρμογής.
  • Σημαντικό ποσοστό των καταφυγίων των κοριών βρίσκονται μακριά από το ίδιο το κρεβάτι.
  • Η εφαρμογή ενδέχεται να πρέπει να επεκταθεί σε χώρους εκτός των υπνοδωματίων.
  • Ο αποτελεσματικός έλεγχος απαιτεί τη χρήση εντομοκτόνων υψηλής απόδοσης στις περισσότερες περιπτώσεις.
  • Η αντιμετώπιση απαιτεί συνήθως αρκετό χρόνο, καλή ομαδική εργασία και αρκετές επισκέψεις.
  • Ο χρόνος αντιμετώπισης εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από το εύρος της ακαταστασίας και τη συνεργασία των ενοίκων.

Εντοπισμός του προβλήματος

Όπου υπάρχει υποψία επιδρομής κοριών, ζωτική σημασία έχει ο ενδελεχής έλεγχος των βασικών χώρων που παρουσιάζουν το πρόβλημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία τους και να προσδιοριστούν ολα τα σημεία δράσης και τα καταφύγια τους για την καταπολέμηση τους.

Αυτό έχει τεράστια σημασία διότι οι κοριοί σπάνια δρουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορούν να βρουν καταφύγιο σε πολύ στενές και βαθιές ρωγμές και σχισμές.

Οι κοριοί, το αβγά και το περιττώματά τους έχουν πολύ μικρό μέγεθος και γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να μην τα προσέξει κανείς χωρίς τη βοήθεια ενός καλού φακού και ενός μεγεθυντικού εργαλείου.

ΕΠΑΝΩ