Αντιμετώπιση των κατσαρίδων.

Η αυξανόμενη πρόκληση.

Η καταπολέμηση των κατσαρίδων αποτελεί μια αυξανόμενη πρόκληση για πολλούς υπεύθυνους καταπολέμησης παρασίτων στο πλαίσιο των αντικρουόμενων πιέσεων των σύγχρονων προτύπων υγιεινής και των οικονομικών αναγκών, χωρίς να αναφέρουμε τη μεγάλη προσαρμοστικότητα των κατσαρίδων.

Σύγχρονες εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέμηση.

Η κυκλοφορία των δολωμάτων για κατσαρίδες υπό μορφή γέλης (gel) στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα αύξησε σημαντικά την αποδοχή των μέτρων καταπολέμησης που βασίζονται στα εντομοκτόνα, με αποτέλεσμα να ξεπεραστούν επιτυχώς παγιωμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές μέσα από επικεντρωμένες προσπάθειες εξόντωσης.

Παράλληλα, η καινοτομία της κολλώδους παγίδας έπαιξε σχεδόν εξίσου σημαντικό ρόλο, παρέχοντας στους υπεύθυνους καταπολέμησης έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο να παρακολουθούν την επιτυχία της τοποθέτησης δολωμάτων και δίνοντάς τους τη δυνατότητα, μετά από μια αρχική επιχείρηση εξόντωσης, να καταβάλλουν περαιτέρω στοχευμένες προσπάθειες προκειμένου να εξαλειφθούν και οι τελευταίες εστίες κατσαρίδων.

Ο βαθμός επιτυχίας ήταν τόσο υψηλός, ώστε πολλοί υπεύθυνοι καταπολέμησης παρασίτων τόλμησαν να πιστέψουν πως οι κατσαρίδες έπαψαν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

Παρόλο που οι κατσαρίδες εμφανίζονται συνήθως σε μεμονωμένους πληθυσμούς, δίχως τακτικές επαναλαμβανόμενες επιδρομές από ένα ενδημικό περιβαλλοντικό απόθεμα, τα τελευταία χρόνια έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες ότι το σοβαρό πρόβλημα με τις κατσαρίδες ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Κατανόηση της συμπεριφοράς των κατσαρίδων.

Αυτή η μέθοδος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά τους υπεύθυνους καταπολέμησης παρασίτων σε όλη την Ευρώπη να διατηρούν τον καλύτερο, αμεσότερο και πιο μακροπρόθεσμο έλεγχο των κατσαρίδων σε σπίτια, δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις.

Πρόκειται για μια προγραμματισμένη προσέγγιση όσον αφορά την μακροπρόθεσμη καταπολέμηση των κατσαρίδων, η οποία έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνιστούν τόσο οι συχνότερες επιδρομές, όσο και οι εντεινόμενες ανησυχίες για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια που εκφράζουν οι υπεύθυνοι καταπολέμησης παρασίτων.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη γερμανική κατσαρίδα, η οποία ευθύνεται για την πλειοψηφία των επιδρομών στην Ευρώπη. Ειδικές οδηγίες παρέχονται όσον αφορά την καταπολέμηση της ανατολικής κατσαρίδας -η οποία προκαλεί προβλήματα σε μια σημαντική μειοψηφία των περιπτώσεων- σε περίπτωση που η συμπεριφορά και ο τρόπος καταπολέμησης παρουσιάζουν αισθητές διαφορές.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της φυσικής συμπεριφοράς των κατσαρίδων με πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης που μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά γρήγορα και εύκολα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να καταπολεμήσουμε άμεσα και μακροπρόθεσμα αυτό το ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο αστικό παράσιτο, και ειδικότερα υπό το πρίσμα των αυξανόμενων αναγκών της εποχής μας από πλευράς χρημάτων και χρόνου.

Εντοπισμός των προκλήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, η τοποθέτηση δολωμάτων υπό μορφή γέλης (gel) έδωσε τη δυνατότητα στους υπεύθυνους καταπολέμησης παρασίτων στην Ευρώπη να ελέγξουν προβλήματα σε σχέση με τις κατσαρίδες τα οποία δυσκολεύονταν μέχρι πρότινος να αντιμετωπίσουν σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, για να παραμείνουν οι πληθυσμοί υπό έλεγχο, είναι σημαντικό να μην ατονήσουν οι προσπάθειες για αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαρίδων.

Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα σχετικά με την καταπολέμηση των κατσαρίδων στην Ευρώπη, πολλοί υπεύθυνοι καταπολέμησης παρασίτων δηλώνουν πως στις μέρες μας οι επιδρομές είναι συχνότερες και μεγαλύτερες. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μεταστροφή από την τακτική προληπτική καταπολέμηση στους έκτακτους ελέγχους αντιμετώπισης, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων που υφίστανται οι κρατικές υπηρεσίες, οι ιδιώτες και οι μικρές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση, με κάθε ευκαιρία, του συνολικού κόστους απεντόμωσης από τους υπεύθυνους καταπολέμησης παρασίτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, λόγω των προσπαθειών μείωσης του κόστους και του ανταγωνισμού . Η εργασία αποτελεί ανεξαιρέτως το μεγαλύτερο μέρος του κόστους απεντόμωσης. Ωστόσο, η ανάγκη για μείωση του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εξολόθρευση των κατσαρίδων μπορεί εύκολα να έρθει σε σύγκρουση με τη διατήρηση των πιο αποτελεσματικών προτύπων καταπολέμησης.

Τομείς όπως η επεξεργασία και η λιανική πώληση τροφίμων αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με άλλους κλάδους, επειδή τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων γίνονται, σταδιακά, όλο και πιο αυστηρά. Παρόλο που οι εν λόγω τομείς αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες οικονομικές πιέσεις με τους υπόλοιπους, καλούνται να διατηρούν ολοένα υψηλότερα, επαληθεύσιμα επίπεδα καταπολέμησης σε όλες τις δραστηριότητές τους, σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα με τα παραπάνω δεδομένα του κλάδου, πολλοί υπεύθυνοι καταπολέμησης παρασίτων έχουν επίγνωση της απειλής που έχει ανακύψει λόγω των κατσαρίδων που είναι ανθεκτικές στα παρασιτοκτόνα, σε μια εποχή όπου ο αριθμός των διαθέσιμων ενεργών συστατικών για την καταπολέμησή τους μειώνεται.

ΕΠΑΝΩ